Hop til indholdet

P.H.U.E.U.H.O.A, take 2 – en ZAP Paranoia-beretning

“Programmet Har Udført En Ulovlig Handling Og Afsluttes” – take 2

Den følgende Paranoia XP spilberetning fra ZAP!’s arkiver, er sponsoreret af FunFuzz™

Til de spillere som spillede scenariet, så ville jeg sætte stor pris på hvis I ville bruge et par minutter på at give mig feedback her. Læs evt. beskrivelsen herunder først, for at genopfriske hvad der skete under scenariet.

Vær hilset, Borgere i Alpha-komplekset!

Atter er det blevet tid til endnu et spændende afsnit af ZAP! – Paranoia Edition, hvor vi som altid vil følge et hold af modige og kompetente troubleshooters, i deres daglige kamp imod forrædere, snavs, mutanter, kommunister, dårlig personlig hygiejne, og andre alvorlige trusler mod Computeren (Stol på Computeren!) og Alpha Komplekset!

Som en brav troubleshooter engang sagde; “Endure. In enduring, grow strong FunFuzz™ – forfriskende, praktisk, boblende.”, og aldrig har disse ord været så sande som nu.

Deja-vu? Happens when The Computer changes something.

Trofaste læsere vil måske undre sig over, hvorfor vi bringer endnu en beretning fra en mission, som vi allerede har dækket tidligere.

Var første beretning blot en interaktiv trænings-video, inden missionen startede for alvor? Var den et spændende eksempel på flere-verdens-teorien? Eller måske bare en ond drøm forårsaget af lidt for store utilstrækkelige mængder FunFuzz?

Det er alle sammen spændende spørgsmål, Borgere! Desværre er svaret over jeres clearance.

Vore helte kaldes i aktion

Vor episode begyndte, som alle troubleshooter-beretninger, med et opkald fra Computeren, som kort og præcist meddelte vore troubleshooters om øjeblikkeligt at henvende sig i briefinglokale *OVER DIN CLEARANCE*.

Computeren har forbudt os at bringe yderligere rapporter, om de forræderiske tiltag en sådan besked forårsager i uopmærksomme Troubleshooters.

En enkelt nævneværdig begivenhed var dog, at en af holdets medlemmer afdækkede en svaghed i Computerens procedurer. Efter at have ringet op til Computerens helpline, besluttede han sig for at lægge på igen. Herved fik Computeren aldrig at vide, hvilken vigtig sag han ønskede at kontakte Computeren med!

Vi kan dog berolige bekymrede borgere med, at der i fremtidige PDC’er vil være en indbygget funktion til at forhindre dette! Lad os alle takke R&D for deres utrættelige kamp, for at forbedre udstyret i Alpha Complex til vores allesammens bedste!

Vore helte modtager deres briefing

Vel ankommet til briefing-lokalet, blev vore helte mødt af en foruroligende situation. Briefing-computeren i midten af rummet viste ikke information om holdets vigtige mission. I stedet viste den følgende tekst: “Uuuups. Dine filer er blevet krypterede. Betal 1 BitCredit for at låse dine filer op!”.

Ved at trække på sin viden, huskede et af holdes medlemmer, at BitCredits kan købes på det Infrarøde Marked. Holdet drog derfor straks dertil, for at erhverve sig en sådan BitCredit.

Velkommen til det infrarøde marked

Bag døren gemte sig en stor bazar. Den var fyldt med alskens mærkværdige genstande. Vi vil ikke komme nærmere ind på hvilke, da en del af dem var væsentligt over både jeres og Troublershooternes clearance. En hjælpsom ekspedient gjorde dog hurtigt gruppen opmærksom på, at en BitCredit var clearance INFRARØD.

Desværre viste den sig også at være meget dyr. Men det afskrækkede ikke holdet. Efter en hård forhandling, så lykkedes det dem at overbevise ekspedienten om at afgive sin BitCredit. Til gengæld fik han overdraget en god portion credits. Men mere ildevarslende, fik han også et eksemplar af holdets tildelte udstyr! Og det endda et stykke udstyr som kan bruges til at ændre clearance på områder i komplekset! Holdet var dog allerede draget afsted, da IntSec-holdet nåede frem. I et glimrende eksempel på IntSec’s uudtømmelige pligtfølelse, arresterede og forhørte de derfor i stedet ekspedienten.

Vi prøver igen: Vore helte modtager deres briefing

Tilbage i briefing-rummet, indbetalte vore helte deres nye BitCredit. Imod alle odds lod hackeren til at have været ærlig nok til, at briefingen derefter tonede frem.

Instrukserne som tonede frem, var en anelse usammenhængende. Men såvidt vi kan forstå på Troubleshooterne, så var missionen bestilt af Højprogrammøren Donald-U-RUMP-3. Denne store mand af folket, var også blevet ramt af låseprogrammet. Og uden sin PDC, kunne han ikke sende sine vigtige beskeder over Pipper.

Det stod derfor klart, at Troubleshooterne havde en stor opgave foran sig. Find stedet hvor Donald fik inficeret sin PDC, og spor virussen til bagmanden.

Med den fantastiske mission foran sig, kunne vore helte nu endelig drage til den lokale PDC-outlet, og få udleveret deres missions-udstyr.

PLC – Fred gennem overlegen ildkraft.

Det lokale PLC-outlet var om muligt endnu mere travlt end normalt. Det er altid inspirerende at se CPU-afdelingens kø-algoritmer i aktion, og denne dag var ikke anderledes. Ved kun at holde een skranke åben ad gangen, kan man i stedet lade de ti vagthavende ekspedienter indgå i skiftehold. Da der derved altid er ni ekspedienter der slapper af ad gangen, undgår man den nedslidning af de PLC-ansatte, som man ellers ser i andre sektorer.

I dette tilfælde, så den vagthavende PLC-ansatte dog næsten ud til at have brug for en HappyPill fra nærmeste Happiness-officer. Og da holdets Teamleader, med stor autoritet, gik forbi de hundredevis af ventende infrarøde i køen, fandt holdet også hurtigt ud af hvorfor. PLC-kontoret var åbenbart også ramt af låsevirussen.

Holdet insisterede dog stadig på at få udleveret missions-udstyr. PLC-ekspedienten var heldigvis opfindsom. Han udstedte i stedet en række udstyrspakker via RndLooT-funktionen, som heldigvis ikke var ramt af låsen.

Desværre fik en af Troubleshooterne tilsyneladende udleveret udstyr som var over hans clearance. Og i stedet for at indrapportere dette til Computeren som en lovlydig borger, valgte han en alternativ løsning. Han forsøgte, på forræderisk vis, at lægge det i sin Team Leader’s lommer.

Som alle ved, så er det eneste som er mere forræderisk end at besidde udstyr over sin clearance, at blive opdaget mens man forsøger at skaffe sig af med det. Og dette gamle Troubleshooter-huskeråd kom da også til sin ret her. Men efter en kort venskabelig afklaring med den lokale SecBot, kunne vore modige Troubleshooters nu drage videre til R&D.

Hvilket fantastisk udstyr ventede holdet der? Få svaret, efter denne korte besked fra vores sponsorer.

Fyldt med Paranoia?

I så fald, så bør du drikke FunFuzz™ Anbefales af 9 ud af 10 overlevende Troubleshooters. 

I R&D’s Haller

Taget i betragtning hvor mange obligatorisk frivillige Borgere som R&D bruger i løbet af en uge, så er det godt at der altid er flere frivillige ved hånden. Næst efter food-vat cleaners, har R&D den største omskiftning i assistenter.

Holdet nåede hurtigt til R&D, hvor en venlig videnskabsmand stod klar til at udlevere R&D’s seneste prototype til holdet. Prototypen havde designationen Mandatory Advice Dispenser, med M.A.D. som en praktisk forkortelse. Som videnskabsmanden stolt forklarede, så indeholdt den en subsektion af Computeren selv. Den var derfor i stand til løbende at komme med gode råd og anvisninger. Og disse endda med samme vægt som et forslag fra Computeren selv! Ærefrygtigt overlod holdets Team Lead med det samme ansvaret for dette vigtige instrument, til et værdigt medlem af sit hold.

Forespurgt på hvor Donald-U-RUMP fik krypteret sin PDC, viste MAD med det samme vej til en café kaldet Café Orange. For at sikre at de ville være i stand til at følge retningsanvisningerne undervejs, besluttede holdet at rejse dertil ved brug af transitions.

Til de læsere som ikke ved hvad en transition er, så se det som en art motordrevet løbehjul. For de som har clearance til viden om verden før Katastrofen, kan den sammenlignes med en Segway. 

Rejsen til den Orange Café

Rejsen begyndte godt. Holdet bevægede sig i samlet flok igennem diverse korridorer. Da de nåede en forgrening, pippede MAD, og anviste dem venstre korridor, som var clearance BLÅ. Tanken var at korridoren ved samme lejlighed skulle nedgraderes til RØD. Men som den opmærksomme læser vil huske, så havde holdet givet det stykke udstyr væk, som skulle bruges til at udføre den opgave. Efter en kort uenighed, stod den MAD-ansvarlige af sin Transition, imens resten af gruppen fortsatte af den forkerte vej.

Den kørende gruppe fortsatte dog ikke længe. Pludselig blev de mødt af en modkørende transition, hvis kører lod til at have meget travlt. Og umiddelbart efter denne, kom en WarBot, hvis aggressionsdæmper så ud til at være blevet låst af låsevirussen. Selvom ingen i holdet nåede at reagere, gjorde det ikke så meget. Den flygtende Borger’s transition overtog nemlig transition-leader-rollen, og derved blev de øvrige transitions tvunget til at følge efter den.

Herefter fulgte en flugt så begivenhedsfuld, at vi desværre ikke kan fortælle om den i detaljer her. Men en hel kærre af NeoKålhoveder blev ramt under flugten, til kålsælgerens store irritation! Holdet havde desværre for meget fart på, til at tilbyde ham en HappyPill.

Den MAD-ansvarlige havde i mellemtiden kørt efter resten af gruppen. De blev forenet under flugten, og sammen fik de rystet WarBotten af, og fundet frem til Café Orange.

Bureaukrati holder samfundet i gang

Som de vågne læsere måske har gættet, så havde Troubleshooters ikke umiddelbart clearance til Café Orange. MAD havde heldigvis råd for dette, og informerede vore helte om at der eksisterede en attest til at få dispensation til alligevel at gå ind på caféen. Denne attest 117, kunne de få udleveret i det nærliggende CPU-kontor.

Vi modtager her på redaktionen lejlighedsvist breve fra Borgere, som beklager sig over den store mængde af bureaukrati der hersker i CPU’s kontorer. Efter at de derefter har været igennem den obligatoriske re-synkronisering, fortæller vi hver gang deres nye klon, at lige netop bureaukratiet tjener et vigtigt samfundsmæssigt formål. Nemlig flere arbejdspladser. For hver ekstra skranke der kan indføres i en CPU-procedure, er der en ekstra CPU-Borger som har mulighed for at tjene samfundet. Og det er vitalt for et rigt samfund, at alle Borgere i samfundet har et job, uanset hvor meningsløst jobbet end måtte forekomme for Borgeren eller for de uforstående. For som det gamle ordsprog siger: “Lediggang er roden til al kommunisme“.

Det kan derfor ikke komme som en overraskelse, at vore helte i jagten på attest 117 måtte igennem en længere samfundstjenstlig process først. Heldigvis havde holdet en proaktiv Team Leader, som ikke var bange for at sætte resten af holdet i arbejde. De fik derfor fat i attesten på mirakuløs kort tid, forstået på den måde, at de fik fat i attesten.

Med attesten i hånden, kunne holdet nu endelig drage til Café Orange, den foreløbige kilde til låsevirussen.

Café Orange

Café Orange var som clearance ORANGE cafeér er flest. Masser af <OVER-DIN-CLEARANCE> og lignende <OVER-DIN-CLEARANCE>, fylder den med majestætiske <OVER-DIN-CLEARANCE>. Almindelige Borgere vil aldrig <OVER-DIN-CLEARANCE> de fantastiske <OVER-DIN-CLEARANCE> som <OVER-DIN-CLEARANCE> på et sådant sted.

Vort modige hold fik hurtigt identificeret kilden til den oprindelige smitte. En VendorBot, som dog ikke var specielt samarbejdsvillig. Efter en smule hacking overtalelse, lykkedes det dog vore helte at få VendorBotten til at forlade cafeén. Desværre igennem ruden i stedet for gennem døren.

Efter at have indfanget VendorBotten, kunne holdet integere den med MAD, og derved få den præcise lokalitet på viruskilden. Efter at have betalt en passende erstatning til den lettere utilfredse café-ejer, kunne holdet fortsætte ufortrødent til et lille lager-rum, som heldigvis havde en INFRARØD clearance.

Stop, I Computerens Navn!

Den samfunds-forrådende hacker havde dog ikke i sinde at overgive sig. Bevæbnet med en canister rifle, affyrede han en granat direkte imod holdet. Men ved et uheldigt tilfælde, snublede han samtidig i ledningerne, og endte i stedet med at springe sig selv i luften. Kun en lille terminal i hjørnet af rummet, overlevede den forfærdende eksplosion.

Holdet gennemsøgt den nu afdøde forræder, og fandt en blodig seddel med et enkelt ord: “Covfefe”. Dette ord viste sig at låse terminalen i hjørnet op, hvorefter holdet kunne slukke for den uhyggelige låsevirus.

Lad os alle holde en kort pause, og sende en venlig tanke til de modige Troubleshooters. Det er alene deres fortjeneste, at vi nu igen er velsignede med Donald-U-Rumps Pippers.

Debriefing og Epilog

Debriefingen foregik relativt stille, målt i forhold til andre debriefings. Måske fordi Donald-U-Rump havde for travlt med at Pippe hvor fantastiske holdet var, til at lytte til deres anklager imod hinanden. Troubleshooterne fik deres velfortjente belønning, og blev derefter sendt tilbage til deres infrarøde jobs, indtil næste gang Computeren får brug for dem.

Vi må fra redaktionens side derfor i ærefrygt konstatere, at hvad Troubleshooter-missioner angår, så var denne en af de mest succesfulde missioner vi har set i nyere tid!

Til de de læsere som primært følger Zap for spændingen og dramaets skyld, skal vi derfor naturligvis beklage. 

Stol På Computeren! Computeren er Din Ven!

Offentliggjort iRollespil

Bliv den første som skriver en kommentar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *