Hop til indholdet

NPE, take 2 – en ZAP Paranoia Beretning

“NullPointerException” – take 2

Den følgende Paranoia XP spilberetning fra ZAP!’s arkiver, er sponsoreret af FunFuzz™

Hvis du var spiller på scenariet, så vil jeg sætte stor pris på, hvis du vil bruge nogle få minutter på at give mig feedback via dette link. Læs evt. spilberetningen herunder først, for at genopfriske hvad der skete under scenariet.

Nedenstående ZAP-rapportage er blevet indleveret af Borger Hughe-V-Erett-2 fra R&D. Han postulerer at nedenstående er et bevis på hans Mange-Verdens-teori. Han påstår i denne, at den samme Troubleshooter-mission kan eksistere i mange forskellige versioner, på tværs af mange forskellige virkeligheder.

Hughe blev naturligvis øjeblikkeligt termineret for forræderi, idet hans teori derved postulerer at der er andre Computere end Computeren! Men for seertallenes skyld, skal det ikke forhindre os i at reproducere hans såkaldte alternative rapportage om mission NPE herunder:

Vær hilset, Borgere i Alpha-komplekset!

Atter er det blevet tid til endnu et spændende afsnit af ZAP! – Paranoia Edition, hvor vi som altid vil følge et hold af modige og kompetente troubleshooters*, i deres daglige kamp imod forrædere, snavs, mutanter, kommunister, dårlig personlig hygiejne, og andre alvorlige trusler mod Computeren (Stol på Computeren!) og Alpha Komplekset!

Som en brav troubleshooter engang sagde; “I sense a soul in search of answers FunFuzz™ – dækker 500% af dit anbefalede daglige sukkerindtag”, og aldrig har disse ord været så sande som nu.

*De modige og kompetente troubleshooters blev uheldigvis alle opløst af en uventet forekomst af  kødædende alger. De blev derfor erstattet af nedenstående liste af excellentefremragendefrivillige erstatnings-troubleshooters inden missionens start.

Et Nyt Hold

Name: Pow-R-HONGRI-1 (TicTac)
Mandatory Bonus Duty: Team Leader

Name: Obeyo-R-DIE-1-1 (Loty)
Mandatory Bonus Duty: Loyality Officer

Name: Dete-R-GANT-1 (Skummer)
Mandatory Bonus Duty: Hygiene Officer

Name: Moth-R-GOOS-1 (Happy)
Mandatory Bonus Duty: Happiness Officer

Name: Tuulz-R-US-1 (Guy)
Mandatory Bonus Duty: Equipment Guy

Computeren slår igen

Da vores historie begynder, har Computeren netop sendt en tydelig besked til alle troubleshooters, med id’et på deres briefing-lokale. Holdets teamleader reagerede naturligvis hurtigt og loyalt. Han bestilte øjeblikkeligt en TaxiBot til briefing-rummet, og ankom kort tid derefter til briefingen som den første.

Det samme kan desværre ikke siges om det øvrige hold, som hastigt prajede taxibots, som de herefter gav forkerte destinationer. En fra holdet spildte en klon på en nærliggende Armed Forces skydebane (som mål).

De andre fandt på sælsom vis alle sammen frem til den samme forkerte BLÅ destination. Her blev de disciplineret af en gruppe entusiastiske BLÅ politivagter. Moralen i deres historie er, at hvis man ønsker at gøre brug af forræderisk telepati, så bør man læse tankerne på den klon som rent faktisk hører den korrekte information…

Efter at holdet – på den ene eller den anden måde – ankom til briefinglokalet, afventede de lydigt deres briefing.

Briefingen afslørede det foruroligende faktum, at en højprogrammør tilsyneladende foretog ændringer til forskellige kraft-distributions-terminaler. Dette betød at flere og flere af Alpha Kompleksets sektorer blev udsat for strømafbrud. Holdet blev derfor beordret til at finde den pågældende højprogrammør, overtale ham til at stoppe med sit forehavende, og bringe ham tilbage til briefing-rummet. Holdet fik tildelt 24 hourCycles til udførslen af denne mission.

Happiness-officeren og Hygiene-officeren blev enige om at tildele alle troubleshooters i teamet kælenavne. For at højne team-moralen, naturligvis. Ophøjede af glæde over dette effektive moral-boost, drog vore helte derefter ud på deres mission.

PLC Vender Tilbage

Som enhver Borger ved, så er det altid afslappende at hente udstyr hos PLC. De lange køer giver mulighed for et afbræk i en ellers travl tilværelse. Og de sammenbidte ansigtsudtryk på de mange Borgere i køen, kan henføres til den meditative sindstilstand som denne hviletid giver. Og ingen afdeling har en højere meditationstids-kvotient end PLC afdelingen DSB. Hmm, parallel-verdenenerne er ret ens her, lad os spole frem…

…og det er hemmeligheden som vil give dig uendelige credits… nå, vi kan vist fortsætte rapportagen herfra…

Efter en kort notits fra Computeren, besluttede holdet at mase sig forbi de højere-clearance-borgere foran dem i køen. TicTac beordrede Guy til fronten af lugen, for at få udleveret holdets udstyr.

Uheldigvis havde Guy ikke noteret missions-nummeret. Heldigvis var både ekspedienten og de utålmodige borgere i køen uberørte, imens han halede sin PDC frem og først ringede til Computeren, og derefter til sin Team Leader. Og idet hans Team Leader gav ham det rigtige id, kom Guy desværre til at høre forkert, og spurgte derfor højlydt “hvad?”. Ekspedienten, som øjnede en mulighed for tjenstvilligt at tjene Troubleshooterne, udleverede herefter equipment-kit “H.V.A.D.” til Guy, og bad ham kvittere for udleveringen. Og da Guy ikke selv havde en pen, var han endda behjælpelig med at lade ham kvittere for en kassefuld kuglepenne oveni.

Den Usynlige Diskussion

Den forbrugte tid fik efterhånden de forreste borgere i køen til at forbryde sig imod “Glæde er Obligatorisk”-påbuddet. Og Troubleshooterne forsøgte beredvilligt at løse dette ved, citat: “Bare kast nogle happy-piller i fjæset på dem.”, citat slut. Dette skabte desværre en smule tumult, og ekspedienten så sig derfor nødsaget til helt at lukke lugen. De øvrige borgere var heldigvis yderst forstående overfor dette. Dette til en grad hvor holdet besluttede, at deres arbejde nu var gjort her. Og at de hellere måtte skynde sig videre til R&D.

På vejen til R&D blev gruppen optaget af en diskussion omkring håndteringen af happydrug-doseringen. Denne diskussion blev afløst af en diskussion af hvorvidt det kunne være sjovt eller forræderisk såfremt udstyrskassen indeholdt udstyr med en høj clearance. Og denne diskussion blev afløst af en diskussion af hvorvidt en fællessang ville være en effektiv måde at stoppe diskussionen om udstyrskassen.

Til sidst besluttede Happy at igangsætte en fællessang, som TicTac dog nægtede at tage del i, med henvisning til at holdet havde travlt med at nå frem til R&D. (nægtelse af deltagelse i Happiness Officer’s foreslåede aktiviteter er forræderi! Stol På Computeren! Computeren er Din Ven!)

Klonernes R&D

Holdet nåede omsider frem til R&D. Her fik de udleveret et eksperimentelt sporings-apparat, som kunne bruges til at finde kilden til programmerings-fejlene.

Skummer besluttede her at rengøre holdet. Omend det var et prisværdigt initiativ, så gik rensningen dog galt i Loty’s tilfælde. Han blev dækket af tilstrækkeligt skum til at han til sidst fremstod som et “skummonster”. Skummer fejlede herefter sin pligt, ved tørt at konstatere, citat: “Jeg gider ikke gøre ham ren igen, han er spild af sæbe.”, citat slut. Men inden nåede at rapportere denne pligtforsømmelse, prajede TicTac en gruppe Transitions, og holdet begav sig på vej imod første mål.

Missionen Vågner

Transitions er uden tvivl et af de mest praktiske transportmidler som findes i Alpha Complex. De er små, mobile, gratis at bruge, og nemme at styre. Og man kan endda programmere en transition som leder, så andre transitions i nærheden automatisk følger den.

Da holdet mødte en stor gruppe modkørende transitions, som var en del af Tour de Complex, kunne denne sidste egenskab potentielt have påvirket holdets rettidighed til missionen. Men TicTac handlede resolut. Og det lykkedes ham at bevare kontrollen over holdets transition-gruppe. Som en konsekvens af dette, fulgte Tour de Complex nu også efter holdet. Lige til det punkt hvor TicTac fulgte sporingens kurs, og drejede ind i en smal tunnel. Det lykkedes dog fremten ScrubBots at rydde op efter rodet denne kursændring medførte.

TicTac prøvede efterfølgende at følge kursen ned af en korridor med væsentligt højere clearance end ham selv. Hans team reagerede på denne  handling uden tøven, og meldte ham for hans forræderi. Hans forsøg på at bluffe den ankomne SecBot ved at påstå at han var farveblind, narrede naturligvis ikke vor årvågne ven Computeren. TicTac’s næste klon var heldigvis mere samarbejdsvillig, og holdet nåede frem til deres første bestemmelsessted.

Loty opførte sig gentagne gange særpræget under missionen. Dette viste sig ved uautoriserede angreb mod Computerens personale og ejendom, samt uautoriseret brug af hans registrerede mutantevner. Holdet forsøgte forgæves at tale ham til fornuft:

“Det kan bedre betale sig at være loyal overfor robotten. Computeren! Jaja, whatever.”

“Hvis du er troublemaker, og vi er trouble shooters…”

Men lige meget hjalp det. Da holdet nåede deres første bestemmelses-sted var alle hans kloner blevet afviklet. Alle, pånær een.

Loty’s hævn

Loty gik herefter amok, i hvad der kun kan betegnes som et tilfælde af acUte coMmunist syndroMe, sandsynligvis forårsaget af hans registrerede mutantkræfter. Han forsøgte gentagne gange at smelte døren (og TicTac) med sine gyselige evner. Og på trods af TicTacs heltemodige modstand, endte Loty med at detonere sig selv, TicTac, og den røde maling på væggene. Og langsomt begyndte korridoren at skifte clearance til ultraviolet, i takt med at malingen smeltede af væggen.

I sidste sekund, lykkedes det holdet at undslippe korridoren, og følge sporings-apparatet til deres endelige destination.

For disse ugerninger blev Loty posthumt tildelt et Treason Point.

Den Sidste NullPointerException

Holdet ankom til et gammelt powercenter, hvorfra sektorens atomreaktor blev kontrolleret. Her fandt de deres mål, en højprogrammør med en vision: At forøge reaktorens output med 5000% procent.

Holdet forsøgte forgæves at overtale ham til at opgive sit ærinde. Men hverken logik eller smiger kunne overbevise den ihærdige højprogrammør.

Skummer tog derfor en beslutning. Ved at bruge sine registrerede elektrochock-evner, ville han een gang for alle bevise, at mutanter også kunne arbejde til Alpha Komplekset’s bedste. Han gik derfor udenfor powercenteret, og sendte en kontrolleret energiudladning ind i bygningens hoved-ledning. På denne måde ville han kunne overloade og afbryde højprogrammørens terminal.

Men som vi alle ved, så er mutantkræfter vort samfunds svøbe. Udladningen tog ikke bare højprogrammørens terminal med i købet. Nej, impulsen satte alle terminaler i bygningen ud af kraft. Og desværre var en af disse kontrol-terminalen for reaktorens kølesystem…

De-briefing

Vore fysikere i R&D har forsøgt at beskrive for en af vore udsendte journalister hvad der helt præcist sker med de omgivende Borgere, når en reaktorkerne i en tæt-befolket sektor overopheder til en temperatur der på forræderisk vis overstiger de anbefalede maksimale grænseværdier for brændselskammerets tolerance-temperaturer. Svaret er tilsyneladende over vores clearance. Vi må i stedet blot henstille til at sektor 404 ikke længere er en del af Alpha Complex. Enhver rejse til den radioaktive ødemark, som nu kan findes i det område hvor sektor 404 plejede at ligge, vil blive betragtet som forræderisk.

Under debriefingen, gennemgik de overlevende troubleshooters vanen tro missionens forløb. Paradoksalt nok, betød Loty’s Treason Point at alle hans optagelser af eventuelle forræderiske begivenheder ikke kunne føres til protokol. Så holdet gennemgik i stedet entusiastisk hinandens missions-performance.

Omend missionen teknisk set lykkedes, idet kilden til strømafbrydelserne ikke længere var til stede, var denne success dog akademisk. Dette fordi sektoren som holdet skulle have beskyttet nu ikke længere eksisterede. Som følge af dette, blev holdet frataget deres Troubleshooter-rang, og blev i stedet overflyttet til radioaktivitets-cleanup opgaver i sektor 404. Dog var Skummer og Happy’s performance under missionen god nok til, at de fik lov til at beholde muligheden for at kunne blive genforfremmet på et senere tidspunkt.

TicTac havde i det store og hele også en god missions-performance. Men i en handling som tyder på at han kortvarigt var besat at et nørdet væsen fra en anden dimension, begik han den fatale fejl at forsøge at fasttalke selve Computeren’s øverste højprogrammør til at tro, at der eksisterende video-beviser for handlinger som aldrig havde fundet sted. Efter en effektiv eksorcisme af det nørdede væsen, fortrød han til fulde sit forsøg på metagaming virkelighedsforvrængning, og accepterede beredvilligt Computerens strafudmåling.

Stol På Computeren! Computeren er Din Ven!

Offentliggjort iRollespil

Bliv den første som skriver en kommentar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *