Hop til indholdet

NullPointerException – en ZAP Paranoia Beretning

“NullPointerException”

Den følgende Paranoia XP spilberetning fra ZAP!’s arkiver, er sponsoreret af FunFuzz™

Hvis du var spiller på scenariet, så vil jeg sætte stor pris på, hvis du vil bruge nogle få minutter på at give mig feedback her. Læs evt. spilberetningen herunder først, for at genopfriske hvad der skete under scenariet.

Vær hilset, Borgere i Alpha-komplekset!

Atter er det blevet tid til endnu et spændende afsnit af ZAP! – Paranoia Edition, hvor vi som altid vil følge et hold af modige og kompetente troubleshooters*, i deres daglige kamp imod forrædere, snavs, mutanter, kommunister, dårlig personlig hygiejne, og andre alvorlige trusler mod Computeren (Stol på Computeren!) og Alpha Komplekset!

Som en brav troubleshooter engang sagde; “It is during our darkest moments that we must focus to see the light FunFuzz™ – nu med ekstra elektrolytter”, og aldrig har disse ord været så sande som nu.

*De modige og kompetente troubleshooters blev uheldigvis alle opløst af en uventet forekomst af  kødædende alger. De blev derfor erstattet af nedenstående liste af fremragendedygtigefrivillige erstatnings-troubleshooters inden missionens start.

Mød det nye hold

Name: Pow-R-HONGRI-1
Mandatory Bonus Duty: Team Leader

Name: Obeyo-R-DIE-1-1
Mandatory Bonus Duty: Loyality Officer

Name: Dete-R-GANT-1
Mandatory Bonus Duty: Hygiene Officer

Name: Tuulz-R-US-1
Mandatory Bonus Duty: Equipment Guy

Når Computeren kalder

Undersøgelser har vist, at nyudnævnte Troubleshooters har en nærmest forræderisk dårlig hørelse. En af de mest udbredte konsekvenser af dette, er deres manglende evne til at finde det korrekte briefing-lokale når Computeren kalder dem på mission. Denne mission var desværre ingen undtagelse til denne mystiske trend. Men efter at holdet – på den ene eller den anden måde – ankom til briefinglokalet, afventede de lydigt deres briefing.

Briefingen afslørede det foruroligende faktum, at en højprogrammør tilsyneladende foretog ændringer til forskellige kraft-distributions-terminaler. Dette betød at flere og flere af Alpha Kompleksets sektorer blev udsat for strømafbrud. Holdet blev derfor beordret til at finde den pågældende højprogrammør, overtale ham til at stoppe med sit forehavende, og bringe ham tilbage til briefing-rummet.

Holdet fik tildelt 24 hourCycles til udførslen af denne mission. Den altid beredte loyalitets-officer indstillede resolut sin PDC til at tælle ned til denne deadline. Samtidig besluttede hun at opretholde en høj teammoral, ved at lade selvsamme nedtælling minde holdet om denne deadline med et muntert bip hver eneste secondCycle. For som den brave HearMyApp-R-OACH-5 sagde lige inden han blev ramt af 12 forræderiske kommunist-granater, og 451 uautoriserede laserskud: “Hvis kommunisterne ikke hører os nærme os, hvordan kan de så vide hvornår de skal overgive sig til Computeren?”

PLC: Det Vigtige Delmål

Som enhver Borger ved, så er det altid afslappende at hente udstyr hos PLC. De lange køer giver mulighed for et afbræk i en ellers travl tilværelse. Og de sammenbidte ansigtsudtryk på de mange Borgere i køen, kan henføres til den meditative sindstilstand som denne hviletid giver. Og ingen afdeling har en højere meditationstids-kvotient end PLC afdelingen DSB.

I dette tilfælde startede køen helt fra udgangen fra briefing-lokalet. Et par hundrede infrarøde arbejdere var på vej hjem fra deres arbejdsskifte, og skulle derfor først indlevere deres værktøj til PLC. Af bar sympati, besluttede holdets teamleader sig derfor for at gå foran dem i køen. På denne måde ville de trætte arbejdere få endnu et par minutters afslappende hvile.

Holdet nåede på denne måde frem til PLC’s forhal. Her viste det sig, at de DSB-ansatte havde øget afslapnings-koefficienten, ved kun have have 1 af de 10 betjeningsluger åbne. Og idet holdet ankom til rummet, gik denne sidste DSB-ansatte til frokost.

For at fordrive tiden, besluttede besluttede holdets equipment officer på dette tidspunkt at det var tid til en udstyrs-inspektion. Han inddrog derfor teamleaderens pistol, til senere grundig inspektion. Teamleaderen blev herefter kontaktet af Computeren, som ønskede en afdækning af årsagerne til holdets forsinkelse. Efter denne blide tilskyndelse til handling, besluttede han sig resolut for at åbne personale-indgangen til PLC-skranken. Men da han ikke kendte dørkoden, prøvede han i stedet at forbigå keypad-kredsløbet, i uoverensstemmelse med gældende regulativer.

Dette lykkedes ham dog ikke. Men i det samme kom en af de PLC-ansatte tilbage, og åbnede skranke 1. Da teamet var tættest på denne skranke, trådte de derfor selv-sikkert frem, inden resten af køen kunne nå at flytte sig fra skranke 10.

Udlevering af nødvendigt udstyr

Vel ankommet til udstyrs-lugen, bad teamleaderen om at få udleveret udstyret til missionen til holdets equipment guy. Der opstod dog en komplikation, da equipment-guy efterfølgende skulle kvittere for udstyret. Idet han ikke havde en pen, stak han i stedet hul på sin finger. Dette resulterede i at han blødte ud over både skranke, papir, gulv, og PLC-officer. Hygiene-officeren trådte derfor beredvilligt til. Men han fejldoserede øjensynligt mængden af renseskum, idet equipment guy og gulv herefter var dækket af renseskummet. Da en ORANGE clearance borger i køen efterfølgende gled i dette, blev Hygiene-officeren derfor meldt til Computeren af denne Borger.

Bøden som denne anmeldelse medførte, betød at Hygiene-officeren nu var i credit-underskud. Jvf. gældende procedure, blev en organBot øjeblikkeligt sendt til stedet, for at høste et af hans organer som kompensation. Men idet botten skulle til at udføre sit hverv, insisterede Hygiene-officeren dog på at gøre sin pligt, og underkaste botten et rengørings-check. Og da det viste sig at botten havde brug for rengøring, blev han belønnet med en credit-bonus, som bragte hans credit balance til 0.

Rejsen til R&D

Team-leaderen besluttede nu at beordre holdet videre til R&D for at hente sporings-udstyret til at finde missions-målet. Dette inden hans hold kunne gøre yderligere for at friste KommunistSkæbnen.

Han brugte derfor sin PDC til at finde placeringen på R&D. Han fandt placeringen, og tilkaldte en taxibot. Men herefter blev han præsenteret for en captcha, for at sikre at der ikke var tale om en bot. Han fejlede denne, og PDCen gik derfor naturligt nok over i bot-modus. Det burde være indlysende for enhver at kommandoen for igen at slå menneske-guien til er 1110111011 101 01 1 01 100110101 101001, men dette vidste teamleaderen øjensynligt ikke. I stedet pakkede han PDC’en væk, og afventede taxi-bottens ankomst.

Efter et kort øjeblik ankom en 3-personers taxi-bot til stedet. Teamleader, loyalitetsofficer og equipmentguy trådte hurtigt og pligtopfyldende ind i taxibotten, og kørte afsted til R&D. Af uvisse årsager besluttede hygiene-officeren dog ikke at tage denne hurtigste vej til mødestedet, men prajede i stedet en transition til at foretage samme rejse. Dette medførte naturligvis en påtale for spild af vigtig missionstid.

Vel fremme ved R&D, fik teamleader udleveret en eksperimentel sporings-enhed, som han straks overgav til equipment-officeren. Samtidig besluttede hygiene-officeren at bede om optimeret rengøringsudstyr, siden han havde problemer med sit standard-udstyr til rensning. R&D var naturligvis kun glade for at kunne hjælp, og gav hygiene-officeren et eksperimentelt ekstra-dimensionelt rensnings-aggregat mk. 2, med 5 umærkede knapper.

Forberedelser til missionen

Samtidig besluttede teamleader at vende bunden i vejret på equipment guy’s rygsæk, for at finde sin manglende laserpistol. Dette medførte at en række højst forræderiske genstande faldt ud af rygsækken. Hygiene-officeren rapporterede pligtskyldigt dette til Computeren, som sendte en sikkerhedsbot til at arrestere Hygiene-officeren.

I begivenhederne op til denne punkt, havde holdet dog foretaget så mange opkaldt til Computeren, at efterfølgende opkaldt blev takseret med credits. Denne bøde kostede Hygiene-officeren 1 credit. Og da dette igen bragte ham på et negativt antal credits, blev hans nyre høstet af en organBot. Teamleaderen vurderede at Hygiene-officerens skrig oversteg sikre niveauer, og eliminerede derfor denne forræderiske støjkilde med et præcist laserskud fra sin tilbagetagne laser. Hygiene-officerens nye klon benyttede sig af lejligheden til at teste sit nye udstyr, og trykkede på en knap som heldigvis viste sig at være en sugefunktion, som hurtigt sugede den tidligere hygiene-officers efterladenskaber ind i et ekstradimensionelt rum.

Computeren foretog et opkald til teamleaderen, der stadig ikke kunne betjene bot-modus på sin PDC. Det lykkedes ham dog at viderestille opkaldet til resten af holdet, således at de ikke gik glip af den vigtige meddelelse fra Computeren om at det var på høje til at få begyndt missionen. Holdet besluttede med sjælden enighed at det nu var tid til at begynde selve missionen.

Missionen

På en gruppe af transitions, gennemførte holdet med unik professionalisme første del af missionen perfekt. De fandt en afbrudt strømnode, og fik ved sjældent set effektivitet samarbejdet om at givet strøm til denne. Herefter kunne de spore den forsvundne programmør direkte, og fortsatte derefter på deres mission.

Missionen tog dog en uventet drejning. Bogstaveligt talt, idet holdet mødte en gruppe transitions i den modsatte retning, som deltog i Tour de Complex. Og da leder-transition i løbet kom tæt på holdets leder-transition, overtog den styringen. Holdet var for en kort tid nu de første Troubleshooters som har deltaget i Tour de Complex. Men kort efter, lykkedes det igen holdet at overtage styringen af transition-gruppen, hvorefter de bremsede op.

Uheldigvis var Tour de Complex nu også koblet på holdets leder-transition. Så den hårde opbremsning medføre det mest omfattende transition-styrt i hele Alpha Kompleksets historie. Sporings-maskinen fløj ud af hænderne på equipment guy, og smadrede ind i væggen. Og dens onboard-hjerne betragtede dette som et fjendtligt angreb, og startede derfor sin selvdestruktions-mekanisme.

Tiden var med andre ord kommet til en heroisk handling af episke proportioner. Og holdets cleaning-officer så her sin mulighed for at opnå evig anerkendelse som Hero of Our Complex. Han startede derfor sin eksperimentelle cleaner for at fjerne det nedtællende tracking device – i suction mode…

Epilog

Vore fysikere i R&D har forsøgt at beskrive for en af vore udsendte journalister hvad der helt præcist sker med de omgivende Borgere, når et ekstra-dimensionelt indeslutningsfelt gennembores af en eksplosion fra en eksperimentel kraftkilde. Men idet vores journalist, en hærdet ex-IntSec officer, efterfølgende besvimede, har vi valgt ikke at bringe denne forklaring i vores indslag, men i stedet blot henstille til at sektor 404 ikke længere er en del af Alpha Complex. Enhver rejse til den singularitet, som nu kan findes i det område hvor sektor 404 plejede at ligge, vil blive betragtet som forræderisk.

Idet de totale skader på Alpha Complexet løb op i over 10.000.000 credits, kan vi også meddele, at holdet af troubleshooters ikke vil optræde i programmet mere, bortset fra potentielt som donor-organer i mindre destruktive Borgere…

Men for at slutte denne episode på en positiv note, så kan vi til gengæld meddele, at de strømafbrud som sektor 404 forårsagede, nu ikke længere optræder, da kilden til disse blev elimineret sammen med resten af sektoren. For denne delvise missions-succes, modregner Computeren derfor gladeligt 500 credits fra ovenstående regning.

Stol på Computeren! Computeren er Din Ven! 

Offentliggjort iRollespil

Bliv den første som skriver en kommentar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *