Hop til indholdet

Operation Janus – en FOE (Future of Earth) spilberetning

“Operation Janus”

Den følgende FOE spilberetning dækker Operation Janus. Scenariet blev kørt på Tyrfing November Con 2017.

Hvis du var spiller på scenariet, så vil jeg sætte stor pris på, hvis du vil bruge nogle få minutter på at give mig feedback via dette link. Læs evt. spilberetningen herunder først, for at genopfriske hvad der skete under scenariet.

Begivenhedsrapport

Jeg kan med beklagelse bekræfte, at lækagen til De Forenede Nationer er en direkte følgevirkning af infiltrationen af forsknings-facilitet R12.

Som beordret, er hermed min rapport over resultatet af min undersøgelse:

Infiltrationen

Kl. 19:53 lokal tid, opfangede sensor-station Sjælland et mistænkeligt signal i nærheden af zone R12. I henhold til gældende ordrer, blev en jægerdrone sendt mod lokaliteten.

Profilen tydede på en stealth helikopter. Dette, i kombination med fundet af de ødelagter rester af en taktisk 3D-printer, begrænser efter min mening den ansvarlige til enten Trioptium, Pentacorp eller FN specialstyrker.

Idet dronen tilsyneladende jagtede helikopteren på flugt, og idet R12 er en højrisiko-zone, besluttede den lokale vagthavende kun at mobilisere en enkelt patrulje af Unionspolitiet, kombineret med to borgerbureauer. Vi afhører ham i øjeblikket for at afdække hans eventuelle yderligere rolle i begivenhederne.

I et nedlagt militær-checkpoint i nærheden, fandt vi tegn på kamp. Det ser ud til at infiltratorerne eliminerede en af de lokale ungdomsbander med magt, og derefter tiltvang sig adgang til den skjulte udpost under checkpointet. Her lykkedes det dem tilsyneladende at hacke sig ind i de lokale militær-frekvenser, og de kunne derved nemt undvige de sparsomme patruljer.

Den lokale terroristcelle

Min teori er, at infiltratorerne herefter skabte kontakt til den lokale terroristcelle for at få assistance, til gengæld for medbragte forsyninger. I træfningerne efter episoden, har de lokale terrorister i hvert fald givet uventet hård modstand.

Ifølge vore efterretninger, skulle denne celle være udmagret og mangle medicin. Men dette er tilsyneladende ikke tilfældet længere, så jeg antager at infiltratorerne bestak terroristerne med proviant og avanceret medicinalt feltudstyr.

Baghold

Rådets inspektions-patrulje til Facilitet R12 var planlagt til at ankomme næste formiddag kl. 9. Ifølge adgangslogs ankom patruljen som forventet, men et par minutter senere end planlagt.

Min efterforskning har vist, at infiltratorerne i samarbejde med de lokale terrorister lagde et baghold for patruljen. Her myrdede de vore loyale inspektører i koldt blod, og overtog deres identitet og køretøj.

Det indrapporterede midlertidige tab af radiosporing til patruljen, kan forklares ved en improviseret radio-jammer som vi også fandt ved bagholdsstedet, hvor vi også fandt vore to myrdede borgere.

Da begivenhederne fandt sted, sendte den vagthavende en overvågningsdrone ud, for at verificere at radioforbindelsen ikke blev afbrudt autoriseret, men operationsbasen tabte kort efter forbindelsen til dronen. Han gjorde dog ikke efterfølgende noget for at finde ud af hvorfor… Men da mit team lokaliserede den mistede overvågningsdrone, fandt vi at den var blevet deaktiveret med et enkelt præcist skud fra en snigskytteriffel!

Jeg må igen indskærpe vigtigheden af at vi anvender kompetente folk selv til rutinemæssige overvågninger, så vi undgår sådanne sjuskefejl i fremtiden!

Indtrængere i faciliteten

Med de stjålne identitetskort og identiteter, lykkedes det infiltratorerne at passere vagterne som var stationeret ved facilitetens indgang. De trængte herefter ind i de øvre niveauer af faciliteten. Faciliten var midlertidigt evakueret som følge af de optrappede kampe med terroristerne i zonen. Der var derfor intet personale til at stoppe dem.

Ifølge mine teknikere, lykkedes det her de tekniske eksperter i infiltrationsteamet at skaffe sig adgang til facilitetens netværk. Herfra tog de kontrol over de interne alarmsystemer og elevatoren til de nedre niveauer. Infiltratorerne fik hermed adgang til de hemmelige laboratorier, uden at alarmen gik i gang.

Sikkerhedsbrud

Alt essentielt personale var som tidligere nævnt evakueret fra faciliteten. Hermed havde infiltratorerne frit spil da de nåede de hemmelige niveauer.

Vores interne backup-optagelser viser, at fire personer tiltvang sig adgang til de nedre laboratorier. Her tiltvang de sig først adgang til arkivet, hvor de fik adgang til hemmelige projektfortegnelser. Herefter hackede de sig ind i facilitetens interne forsknings-netværk, hvorfra de kopierede andre hemmelige dokumenter. Denne handling var tilstrækkelig mistænkelig til at alarmen blev udløst.

Det eneste personale i laboratoriet var på dette tidspunkt fire borgere som var udstyrede med bogholder-personaer. Facilitetens sikkerhedssystem aktiverede derfor nødprotokollen, og overskrev i stedet deres personligheder med kampsoldat-personaen. De fire sikkerhedssoldater kæmpede bravt for at presse infiltratorerne tilbage, men blev besejret af de velforberedte indtrængere.

Sabotage

De tilkaldte forstærkninger var stadig 7 minutter fra at ankomme til faciliteten. Dette var desværre tilstrækkelig tid til, at infiltratorerne nådede at trænge ind i det centrale laboratorie.

Her ødelagde de både mindperfector-udstyret og alle de opbevarede borger-personaer! De forsøgte herefter at trænge ind i forskningsafdelingen med vore vitale prototyper. Men heldigvis var sikkerhedssystemerne her effektive nok til at holde dem ude. Forstærkningerne var nu tæt på at ankomme.

Flugt og ekstraktion

I forbindelse med etableringen af Facilitet R12, blev en del af de omgivende kloaknet afspærret og forstærket. Tanken var at det kunne bruges til bortskaffelse af forsøgsmaterialerne, efterhånden som eksperimenterne skred frem. Herudover blev de også tilpasset, så de kunne fungere som mulig flugtvej hvis faciliteten skulle falde i fjendehænder.

Det lykkedes tilsyneladende de tekniske specialister i infiltrationsholdet at forbigå de omfattende tekniske sikkerhedsforanstaltninger som beskyttede adgangspunkterne til denne facilitet. Omfattende skader på låse og hængsler på den eksterne sikkerhedsdør, tyder på at de fysiske barrierer voldte indtrængerne en del problemer.

Faktum er følgende. Forbigåelsen af disse sikkerhedsforanstaltninger betød, at det lykkedes infiltratorerne at flygte fra faciliteten gennem denne flugtvej. Det gjorde de gennem den affaldsslidske i det centrale laboratorie som bruges til at bortskaffe de døde.

Dermed undgik de vores politi- og militær-styrker da de stormede faciliteten. Igen betød infiltratorernes hacking af vores lokale kommuniktionsnet at de præcis vidste hvornår forstærkningerne nåede frem.

Vore tropper observerede, at en helikopter foretog en forbiflyvning af en nærliggende bygning. Min teori er, at infiltratorerne her blev opsamlet, og efterfølgende fløjet hjem.

Konklusion

Det er tydeligt at infiltratorerne vidste at Facilitet R12 var evakueret. Timingen for den fjendtlige operation var perfekt, og fjenden havde tilsyneladende et indgående kendskab til vore sikkerheds-procedurer og svartider.

Skaderne som infiltratorerne har forvoldt på facilitetens projekter vurderes at have sat Renescentia-projektet tilbage med flere år. Både mindperfectoren, samt de personaer som skulle indpodes i forsøgspersonerne, blev ødelagt.

Herudover slap infiltratorerne også væk med hemmelige projektfiler om både Renescentia-projektet og opbygningen af personaer. Dele af disse er blevet lækket til de Forenede Nationer. Den Nordiske Union er som følge heraf nu blevet underkastet FN-sanktioner, med forlangende om en “uvildig” undersøgelse.

I tiden efter infiltrationen, har de lokale terrorister kæmpet med fornyet styrke. Min antagelse er at indtrængerne har forsynet dem med både mad, medicin og andet udstyr. Vores tab til snigskytter og fælder er også vokset drastisk i zonen. Det kunne tyde på at mindst een af indtrængerne blev tilbage for at træne de lokale terrorister i guerilla-taktikker.

Alt i alt har den fjendtlige operation medført store omkostninger. Både for vores anseelse i det internationale samfund. Men også i vores muligheder for at forme perfekte borgere til vores perfekte Union.

Anbefalinger

  • Fjernt alt overskydende materiel fra Facilitet R12, og forsegl efterfølgende faciliteten. Den saboterede forskning i kombination med de åbenlyse sikkerhedsproblemer gør at den ikke længere kan fungere ubemærket. Jeg foreslår at resterne af forskning og material istedet overflyttes til en central Jekyll Corp forskningsfacilitet.
  • Med Facilitet R12 nedlagt, er det min konklusion at det ikke længere er investeringen værd at bruge militær og politi på at kontrollere Zone R12. Jeg foreslår derfor at zonen sættes i karantæne og forlades.
  • Afhør vagthavende samt personale fra Facilitet R12 for at afdække deres mulige samarbejde med de eksterne infiltratorer. Giv undværligt personale blandt disse skylden for de afslørede operationer, og sørg for at de ikke efterfølgende kan afhøres af FN’s udsendinge.

Hermed attesteret af:
Bjarne Høst
– Kommissær, NKSS

Offentliggjort iRollespil

Bliv den første som skriver en kommentar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *