Hop til indholdet

Scenarie-journal for FOE (Future of Earth)

Denne side indeholder en liste over scenarier som er kørt i FOE-settingen.

Unionens Skæbne

“Unionens Skæbne” er en campaign som kører i FOE-settingen. Historierne har alle sammen Den Nordiske Union som omdrejningspunkt. Specielt for denne campaign gælder, at scenarierne repræsenterer nøgle-begivenheder, som har en stor indflydelse på, hvordan Unionen udvikler sig. Udfaldet af hvert enkelt scenarie har derfor stor indflydelse på, hvordan det næste scenarie bliver; derved har spillerne også en meget stor indflydelse på hvordan settingen udvikler sig over tid.

Mord i Zone C

Con-scenarie, kørt på SorøCon. 

Det første FOE-scenarie i “Unionens Skæbne” var et investigation-scenarie. Spillerne spillede fire betjente i Unions-politiet, som efterforskede mordet på en fremtrædende Klasse B borger og videnskabsmand. Oprindeligt så mordet ud til at være begået af den para-religiøse terror-organisation kaldet De Fem Sandheder. Men da teamet gravede dybere, afdækkede de et dybere komplot. Sporet ledte hele vejen til en korrupt embedsmand i Jekyll Corporation, som havde brugt børn og unge fra det nærliggende Hope Hospital som forsøgspersoner i forfærdende eksperimenter.

Efter at have stormet det hemmelige laboratorium, lykkedes det holdet at beslaglægge resultaterne af den ulovlige forskning, og stoppe de ansvarlige. Desværre med væsentlige omkostninger; en af betjentene endte i koma som følge af operationen.

Da bevismaterialerne blandt andet indeholdt instruktioner og formler fra den ulovlige forskning, og derfor ville være ekstremt farlige i de forkerte hænder, besluttede resten af holdet at disse skulle destrueres, i stedet for at blive i lagt i deres overordnedes hænder. Men under debriefingen, forrådte holdets repræsentant fra Sikkerhedspolitiet resten af gruppen, og gav beviserne til sine overordnede.

Resultatet af efterforskningen medførte en større skandale i Unionen, især fordi så mange højtstående borgere beviseligt var implicerede. Som modreaktion på dette, blev de dengang adskilte politi-organisationer opløst. I stedet blev der dannet en ny politistyrke, som også kom til at indeholde Unionens efterretningstjenester. I spidsen for denne blev herefter indført en særlig gren, den Nordiske Kommission for Særlig Sikkerhed (NKSS). Kommisærerne i denne organisation blev udstyret med særlig træning, og fik udvidede beføjelser til at bekæmpe terrorisme og andre trusler mod nationens sikkerhed. Rygtet vil vide, at kommisærerne herudover fik del i den af sikkerhedsbetjenten overdragede forskning.

For Nationens Sikkerhed

Con-scenarie, kørt på SorøCon

Det andet scenarie i “Unionens Skæbne” foregik få år efter begivenhederne i “Mord i Zone C”. Over de næste år, og med hjælp fra den ulovlige teknologi, fik NKSS mere og mere indflydelse, indtil de til sidst nærmest var en stat i staten. Den nye hårde linie fra NKSS medførte en øget mængde af terrorist-virksomhed. Som svar på dette, blev karantæne-zonerne nu bevogtet mere end nogensinde. Spillerne spillede igen betjente, denne gang i det nyt forenede Unionspoliti. To af karaktererne fra første spil deltog (med samme spillere). Herudover indgik tre nye betjente i teamet.

Spillerne efterforskede en anmeldelse om mulig handel med tophemmeligt forskningsmateriale. Da de nåede frem, var der blevet detoneret en energi-granat på gerningsstedet. Denne havde destrueret det meste bevismateriale. Ved en grundig gennemsøgning af området, fandt de dog elektroniske spor, som tydede på at en ansat i Jekyll Corporation blev afpresset af oprørerne.

Den videre efterforskning afslørede at en varevogn tilhørende “Ministeriet for Assimilation” (det tidligere Integrationsministerie) var set på stedet. Dette spor ledte til sidst til Center for Arbejdsformidling i en nærliggende karantæne-zone. Betjentene infiltrerede dette, og blev her konfronteret af medlemmer af De Fem Sandheder. De var i gang med at flytte en kasse med vitale forskningsmaterialer, og de var derfor ganske overraskede over at se betjentene. Men deres leder bad de øvrige medlemmer om at sænke deres våben. For som han efterfølgende viste på en TV-skærm, så var betjentene nu selv blevet efterlyst som terrorister, fordi de nu vidste for meget. Derfor tilbød han at hjælpe betjentene ud af den knibe de nu var endt i. Herudover sagde han at han havde beviser, som ville overbevise betjentene om, at de i dette tilfælde bekæmpede den forkerte side.

På dette tidspunkt besluttede en af betjentene umotiveret at skyde talsmanden. Det resulterede i et større ildkamp, og da røgen havde lagt sig, var betjentene nu alene, og på flugt. Ved hjælp af en af betjentenes kontakter, en kriminel plastikkirug, lykkedes det dem dog at blive forklædt i tilstrækkelig grad til at snyde de automatiserede kameraer. Betjentene havde nu en beslutning at træffe. Skulle de bringe kassen med beviserne til deres overordnede, og risikere arrestation og “forsvinden”. Eller skulle de i stedet bringe den til De Fem Sandheders kontaktperson?

Her var holdet meget uenige. Efter en kort Mexican Standoff, som kulminerede i en ildkamp imellem betjentene, lykkedes det den samme agent som overdragede materialet til myndighederne i “Mord i Zone C” at få overtaget. Ud af det oprindelige hold på fem betjente, overlevede kun to. Det lykkedes dog den anden overlevende, som havde taget oprørernes parti, at slippe væk.

Agenten bragte herefter kassen tilbage til overfladen, og tilkaldte en NKSS-taskforce, som efter få minutter ankom til stedet. Med det vigtige materiale i trygge hænder, vandt agenten yderligere hæder, og endnu en forfremmelse.

Renascentia-projektet

Solo-scenarie, kørt privat

Det tredje scenarie i “Unionens Skæbne” foregik få måneder efter de seneste begivenheder. Modstandsbevægelsens tab af kassen betød, at de nu var nødt til at tage mere drastiske midler i brug. I mellemtiden havde den anden overlevende betjent sluttet sig til De Fem Sandheder. Og da han var infiltrationsekspert, åbnede det en interessant mulighed. Det var lykkedes modstandsbevægelsen at lokalisere stedet hvor koma-patienten fra “Mord i Zone C” blev bragt hen. Og efter sigende blev der også udført vigtig forskning der, som kunne være nyttig i oprørernes hænder.

Den tidligere betjent takkede ja til opgaven, og påbegyndte sin infiltration af Center for Resocialisering. På overfladen et sted, hvor politiske modstandere lærte at tjene Unionen. Men rygtet ville vide, at det også blev brugt til forskning i, at skabe en perfekt og lydig klasse af borgere.

Efterforskeren fandt mange forfærdende beviser og triste skæbner under sin mission. Men det lykkedes ham både at få vækket og befriet den tidligere komaliggende betjent, samt at sætte en stopper for de horrible eksperimenter. Herudover slap han også væk med både prototyper og forskningsdata, som han også overdragede til modstandsbevægelsen.

Får i Ulveklæder

Gruppe-scenarie, kørt privat

Det fjerde scenarie i “Unionens Skæbne” foregik få måneder efter begivenhederne i det tredje. I en af byens andre karantænezoner, rørte en af de andre modstandsbevægelser også på sig. En lille gruppe modstandsfolk fik tildelt to vigtige missioner. Etabler forbindelse med en lokal illegal våbenhandler, for at sikre bevæbning af modstands-gruppen. Og kontakt en sympatisør hos Jekyll Corporation, for at infiltrere den, og bekæmpe Unionen indefra.

Første mission startede godt. Det lykkedes oprørerne at kontakte den lyssky våbenhandler, og få etableret kontakt til hans leverandør. Desværre kom en af oprørerne ved et uheld til at dræbe et af leverandørens familiemedlemmer. Derved lykkedes det kun gruppen at skaffe de våben som mellemhandleren havde på lager. Modstandsgruppen erhvervede sig samtidig en magtfuld fjende.

Anden mission gik væsentligt bedre. Det lykkedes gruppen at skabe kontakt til sympatisøren, som efterfølgende fabrikerede falske firma-IDs til dem. Med adgang til Jekyll Corporation’s forsknings-faciliteter, fik de derefter saboteret køleanlægget på et af bio-laboratorierne. Dette forårsagede en eksplosion og efterfølgende udslip, og derved slog oprørerne et slag i en af byens centrale zoner. Sabotagen forårsagede et stort tilbageskridt i Jekyll Corporations forskning. Herudover omkom der også hundrevis af almindelige borgere i nærområdet.

Unionens svar faldt prompte. Rådet besluttede at retaliere med magt. Militæret indledte et massivt bombardement af karantænezonerne. Dette startede en helt ny epoke i kampen imellem oprørere og Unionens tropper.

Farligt Gods

Con-scenarie, kørt på Tyrfing Con

Efter begivenhederne i “Får i Ulveklæder”, er Unionen på borgerkrigens rand. Oprørsbevægelserne svarede tilbage på Unionens direkte angreb, ved at gå til aktivt modangreb. Blandt andet begyndte de at slå til udenfor karantænezonerne.

Hårdt trængte og underbemandede, og svækkede på grund af tabet af vigtige forsknings- og produktions-faciliteter i Jekyll Corporation, besluttede Unions-politiet at trække sig tilbage. De koncentrerede sig i stedet om at forsvare de mest velhavende zoner. Som lappeløsning, udstedte Rådet derfor et dekret som tillod almindelige borgere at danne såkaldte Borgerbureauer; private vagtværn, som havde til formål at bekæmpe oprørere og andre terrorister, til gengæld for en kontant bonusordning. Linjerne var derved trukket op imellem Unionen og dens oprørske elementer.

“Farligt Gods” følger et sådant Borgerbureau, bestående af fem modige borgere.

Du kan læse mere om det kørte scenarie andetsteds på bloggen: Teaser og Spilberetning

Operation Janus

Con-scenarie, kørt på Tyrfing Con

Det lykkedes borgerbureauet i “Farligt Gods” at tilbageskaffe væsenligt forskningsdokumenter vedr. Projekt Renascentia til Unionen. Efter begivenhederne i “Farligt Godt” kunne Unionen derfor genstarte deres eksperimenter med at skabe perfekte og loyale Unionsborgere. Borgerkrigen imellem modstandsgrupperne og Unionen fortsatte dog med uformindsket styrke.

Denne svækkelse af Unionen betød at udenlandske corporations begyndte at lede efter muligheder for at ramme Unionen når den var svagest, og måske endda stjæle noget af Unionens avancerede forskning.

I “Operation Janus” besluttede Pentacorp at udnytte en evakuering af en Unions-forskningsfacilitet til at gøre netop dette. En gruppe på fem Pentacorp-specialister blev indsat på en infiltrations-mission. Deres mål: At erhverve så meget forskningsmateriale og prototyper som muligt, og så blive evakueret inden Unionens tropper kunne nå frem.

Du kan læse mere om det kørte scenarie andetsteds på bloggen: Teaser og Spilberetning

Andre campaigns og enkeltstående scenarier

Nedenstående er andre campaigns og scenarier, som er kørt i FOE-settingen,. Disse har ikke haft direkte indflydelse på plotlinien i “Unionens Skæbne” ovenfor.

Historier fra New Atlanta

Ungdomsskole-kampagne, kørt i Fuglebjerg Ungdomsskole

Dette var en lang række af scenarier, som foregik på FOE-systemets første location, bystaten New Atlanta i det tidligere USA. Igennem disse scenarier opstod mange af de grupperinger som senere kom til at spille en rolle i “Unionens Skæbne”-kampagnen.

Elementært, Mr. White

Solo-scenarie, kørt privat

Dette scenarie fulgte Mr. White, en hårdkogt privatdetektiv i New Atlanta. Iført sit kendetegnede hvide kridhvide jakkesæt, med tilhørende spejlrefleks-solbriller, stod han i dette scenarie overfor sin hidtil mest komplicerede sag.

Scenariet kørte en hel lørdag, og var en kompleks mordgåde i thriller format. Hvad der specielt kendetegner scenariet er, at jeg improviserede hele handlingen løbende, mens spillet var igang. Det eneste der var givet på forhånd var hovedpersonen. Det gav en ganske intens spiloplevelse, men jeg vil ikke nødvendigvis anbefale andre at køre lige netop den genre som improvisations-scenarie. Det krævede en hel del at improvisere et komplekst mordplot, inkl. diverse conspiracy twists, og samtidig ende op med en mordgåde, hvor alle brikkerne passede sammen til sidst.

Arion-kolonien

Gruppe-scenarie, kørt privat

“Arion-kolonien” er et rollespilsscenarie med strategi-elementer. Det foregik i en spin-off af FOE-settingen, kaldet “The Post-Earth Chronicles”. I dette spin-off, er tiden fremrykket flere hundrede år, og menneskeheden er begyndt at kolonisere rummet.

I dette scenarie, havde TetraCorps udforskings-sonder lokaliseret en ny planet. Planeten havde store forekomster af det sjældne mineral Optium, som blandt andet bruges til at rejse imellem stjernerne. TetraCorp ønskede derfor at gøre krav på den. I henhold til international lov, krævede dette dog at de etablerede en velfungerende koloni i løbet af maksimalt fem år, og at de løbende sendte en kvote af mineralet tilbage til Jorden.

TetraCorp sendte derfor et koloniskib til planeten. Spillerne spillede de øverste koloni-administratorer på missionen, hver især med deres eget ansvarsområde. Det var nu karakterernes opgave at opbygge en fungerende koloni, ved at samarbejde, bruge deres ressourcer optimalt, og for alt i verden sikre, at den tre-månedlige kvote af mineraler blev opfyldt.

Nattergalens Rejse

Gruppe-campaign, kørt i Tyrfing Rollespilsforening

Denne kampagne blev startet op i Tyrfing Rollespilsforening, og foregik også i “The Post-Earth Chronicles” spin-off settingen. Spillerne spillede besætningen på et selv-ejet rumskib.

Desværre nåede spillet kun at køre ganske få sessioner, da et par af deltagerne derefter ikke længere kunne komme til medlems-gangene. Så jeg håber på, at kunne komme til at køre denne campaign en anden gang.

Lazarus

Con-scenarie, kørt på Tyrfing Con

“Lazarus” foregik to år efter begivenhederne i “Arion-kolonien”. Kolonien var efterhånden blevet etableret. Men i en af forsyningerne af Optium til Jorden fandt Alliancen tegn på et nødsignal, som var blevet uploaded til forsynings-skibet, men herefter blevet slettet inden skibet fløj til kolonien.

Scenariet fulgte fire specialister fra Jorden. Deres opgave: At finde årsagen til nødsignalet, og bekræfte eller afkræfte om der var nogle trusler på Arion som kunne true forsyningerne af Optium.

Du kan læse mere om det kørte scenarie andetsteds på bloggen: Teaser og Spilberetning

Bliv den første som skriver en kommentar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *