Hop til indholdet

Hvad er rollespil? Vær med til at skabe en historie.

Introduktion til rollespil

Rollespil er et ord som bruges i mange forskellige sammenhænge. Jeg vil derfor bruge mit første indlæg på kort at uddybe, hvad ordet dækker over på denne blog.

I et rollespil, får du lov til at deltage aktivt i en historie, ved at styre en af historiens hovedpersoner. Sammen med de andre spillere, som også hver styrer en hovedperson, former og oplever I i fællesskab en historie. En af spillerne i gruppen har ofte ansvaret for at forberede historien i grove træk. Under spillet er det hans opgave at beskrive situationer, hvor I så beskriver hvad jeres person gør i den situation. Han indarbejder så jeres handlinger i historien, og fortæller hvad der så sker. Og det kan I så igen reagere på, ved at beskrive hvad jeres personer gør næste gang.

På den måde former og oplever I løbende en fortælling i fællesskab.

Gamemaster og spillere

En rollespilsgruppe består normalt af en gamemaster (også kaldet GM eller spil-leder), og en eller flere spillere.

Hver spiller styrer som regel en af historiens hovedpersoner (også kaldet en player character, PC, eller spilperson). Det er spillerens opgave at rollespille deres spilperson, ved at beskrive hvad personen gør undervejs i historien.

GM’s rolle er at forberede rammen for fortællingen og spillet. Hvis historien f.eks. handler om en mordgåde som skal løses, så er det GMs opgave at bygge mordgåden. Under spillet beskriver GM situationen som spilpersonerne er i. Og han reagerer på spilpersonernes handlinger, og fortæller hvad resultatet er af handlingerne. Det er også GM’s opgave at spille alle de personer som ikke styres af en af spillerne. En sådan person kaldes ofte en non-player character eller NPC. I en mordgåde, ville det f.eks. være de mistænkte, politi-chefen, og hvem ellers spilpersonerne møder undervejs.

Den historie som GM har forberedt, kaldes ofte for et scenarie, en episode eller et eventyr. Nogle GMs binder en række scenarier sammen til en kæde, på samme måde som f.eks. en TV-serie er opbygget. En sådan række af sammenhængende scenarier kaldes ofte en campaign eller kampagne.

Setting i rollespil

Et rollespils setting er den ramme som historien foregår i, og vælges som regel af GM på forhånd. Det kan f.eks. være på en bestemt tid og et bestemt sted, eller i en fiktiv verden. F.eks. kunne en mordgåde foregå i Victoriatidens England, på en rumstation i fremtiden, eller i en fiktiv verden som f.eks. Midgård fra Ringenes Herre. Både spilpersonerne, og hvilke værktøjer de har til rådighed, vil derfor variere meget, afhængigt af hvilken setting scenariet bruger.

GM kan også selv opfinde sin egen fiktive setting, og forberede sit scenarie til at foregå i denne.

System i rollespil

Systemet som bruges til et scenarie, beskriver hvordan spillerne og GM afgører resultatet af spilpersonernes handlinger. I de såkaldt systemløse scenarier, så er det historie-fortællingen som er i højsædet. GM beslutter her hvad resultatet af spilpersonernes handlinger er, ud fra hvad der giver mening i forhold til historien. Der findes også systemløse scenarier hvor GM-rollen ikke findes, og spillerne i fællesskab bygger hele historien.

Andre systemer indeholder regler til at simulere resultatet af bestemte handlinger, og/eller spilpersonens egenskaber og viden. Det kan f.eks. være i form af regler for hvad spileffekten af magi er, eller hvordan kampe udkæmpes. Som regel introducerer reglerne et element af tilfældighed til historien. Hvis spilpersonen f.eks. forsøger at ramme dragen, så kan resultatet af denne handling afhænge af hans styrke og våbenfærdigheder. Spilpersonen har i disse systemer en numerisk værdi for sin dygtighed. Denne værdi angiver hans chance for success, og resultatet af hans handlinger afgøres f.eks. ved terningeslag. I disse scenarier, kan spilpersonen ofte også dø, eller på anden måde blive fjernet fra spillet.

I den modsatte ekstrem af systemløse spil, så er reglerne i nogle systemer så detaljerede, at de næsten er brætspil. Her er fokus på at gennemføre scenariet, ved at bygge spilpersoner som kan overvinde et væld af udfordringer. Scenariet består i disse systemer af et sæt udfordringer, som GM har designet specielt til at spillerne kan overvinde dem.

GMs valg af system er derfor meget vigtigt, da det har stor betydning for hvilken slags historier der skabes. Og hvad fokus for historierne er. Nogle systemer kommer med en indbygget setting, eller er lavet til at understøtte historier i en bestemt type settings. Andre systemer kan bruges til valgfrie settings.

Terninger til rollespil
Eksempler på terninger som bruges i rollespil

Er rollespil ikke noget som foregår i en skov?

Der findes en variant af rollespil som kaldes liverollespil. Rollespil er fokuseret på selve historiefortællingen, hvor spillerne med ord beskriver hvad der sker. I liverollespil, bevæger man sig derimod rundt som sin rolle, i et område som er afsat til spillet.

Fokus i liverollespil er derfor mere fysisk. Spillerne udfører rent faktisk de handlinger som deres rolle udfører, i stedet for at beskrive dem. Ofte klæder spillerne sig også ud som deres rolle, og omgivelserne bliver ofte også pyntet op. Hvor rollespil har sine rødder i historiefortælling, er liverollespil derfor mere beslægtet med total-teater.

Liverollespils-formen giver nogle andre muligheder end rollespil. Fysiske handlinger som kamp (med bløde våben-atrapper selvfølgelig), eller at snige sig forbi fjenden, kan udføres “i virkeligheden”. Herudover kan der være mange flere deltagere i et liverollespil. Kombineret med f.eks. pynt og udklædning, kan det gøre det nemmere for nogle at “leve sig ind” i deres rolle.

Ulempen ved formen er at den kræver mere forarbejde og logistik. Herudover er der ikke den samme centrale historiefortælling som i rollespil. I stedet bliver fokus mere på de enkeltes spillers personlige oplevelse.

Da jeg næsten udelukkende beskæftiger mig med den traditionelle rollespils-form, er fokus i min blog på rollespil, ikke på liverollespil.

En kort fortælling

Efter deres lange rejse, var de tre eventyrere, Arlorn, Drarek og Menant, endelig nået til en lysning. “En dags rejse mere, og så er vi endelig nået frem”, tænkte Arlon. Hans tankerække blev afbrudt af Drarek. “Skal vi slå lejr her, Arlon? Det lader til at være et godt sted!”. “Ja, god ide. Drarek, du tager første vagt! Menant, få noget søvn!”, svarede Arlon, og gik igang med at slå sit telt op. “Javel, Arlon!” sagde Menant, og svøbte sig i sit tæppe. Efter teltet var slået op, talte Drarek og Arlon kort om næste dags rute. Herefter lagde Arlon sig til at sove, mens Drarek satte sig til rette op af et træ.

Samtidig, nær lejrpladsen, stirrede varulven Garesh ondskabsfuldt på den lille gruppe. Tålmodigt ventede han på at eventyrerne lagde sig til at sove. Hvis han slog til på det rette tidspunkt, ville aftensmaden være reddet. Da der var faldet ro over lejren, begyndte han langsomt at snige sig frem mod den sidste vågne eventyrer…

Drarek kedede sig lidt. Der skete aldrig noget når han var på vagt. Han rettede sig lidt op, og prøvede forgæves at finde en mere komfortabel stilling. Pludselig stivnede han. Hans skarpe elverøjne så let igennem mørket, og opfangede en bevægelse bag en nærliggende busk. Da han fik et glimt af en pelset skikkelse tøvede han ikke et sekund! “VÅGN OP! VI ER UNDER ANGREB!” råbte han, sprang på benene, og lagde en pil på sin bue…

Samme fortælling, som den kunne foregå i et rollespil

GM’en Anders kører et fantasy-scenarie for sine to venner, Allan og Jon. Allan spiller Arlon, en fremragende magiker. Jon spiller Drarek, en årvågen elver-bueskytte. De er på en vigtig opgave, hvor de skal eskortere den unge adelssøn Menant til sin fars borg.

GM: Efter mange dages rejse er I endelig nå frem til borgen! Det er dog ved at blive aften, og der er stadig mindst en dags rejse inden i når frem.

Jon (til GM): Er der nogle gode lejrpladser i nærheden?

GM (til Jon): Ja, du kan se en egnet plads meget tæt på hvor I er.

Jon (som Drarek): “Skal vi slå lejr her, Arlon? Det lader til at være et godt sted!”

Allan (som Arlon): “Ja, god ide. Drarek, du tager første vagt! Menant, få noget søvn!”. (Til GM): Jeg begynder at klargøre lejrpladsen, og sætte mit telt op.

GM (som bipersonen Menant): “Javel, Arlon!”. (Til spillerne): Menant lægger sig til at sove, svøbt ind i sit tæppe. Efter et par minutter er Arlon også færdig med at slå sit telt op.

Allan (som Arlon, til Jon/Drarek): “Fortsætter vi rejsen i morgen som planlagt?”

Jon (som Drarek, til Allan/Arlon): “Ja, det er den hurtigste rute. Vi burde kunne nå frem inden aften i morgen.”

Allan (som Arlon): “Glimrende. Jeg vil få mig noget søvn, væk mig når det er min tur til at holde vagt!” (Til GM): Jeg lægger mig til at sove i mit telt.

Jon (til GM): Jeg sætter mig under et træ, og starter første vagt.

GM: (slår med terninger for at se om noget sker. Resultatet angiver at de vil blive overfaldet af en varulv). Jon, slå et årvågenhedstjek.

Jon: (slår med en terning og slår 2. Han klarer tjekket, da han har 8 i årvågenhed, og derved skal slå 8 eller lavere) Jeg klarer det!

GM (til Jon):  Du ser noget bevæge sig i en busk i nærheden. Du ser et glimt af pels, og en potelignende hånd med skarpe kløer.

Jon (til GM): Jeg springer op, og klargør min bue, mens jeg råber højt. Derefter sigter jeg på væsenet!. (som Drarek): “VÅGN OP! VI ER UNDER ANGREB!”

GM (til Allan): Slå et årvågenhedstjek for at se om du vågner. Træk 1 fra det du slår, fordi Drarek råber så højt. Jon, du anbringer en pil på din bue, og sigter på væsenet. Da det ser det, knurrer det højlydt, og springer frem imod dig.

Allan (til GM): Jeg skyder den!

GM (til Allan): Selvom den er hurtig, er du hurtigere, da du allerede sigter på den. Slå et bueskuds-tjek!

Måske besejrer spilpersonerne varulven. Eller måske ender de deres dage her, som varulvens næste måltid. Deres skæbne er i hænderne på spillerne, og deres held. Uanset hvad der sker, er een ting sikkert: Det bliver en spændende fortælling.

Offentliggjort iRollespil

Bliv den første som skriver en kommentar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *